Free songs

Lên tinh thần

2014-03-31

No more images found for this recipe!

  • Prep Time : 0m
  • Cook Time : 0m
  • Ready In : 0m

Những bộ phim này sẽ mang lại cho bạn góc nhìn mới về thực phẩm. Hãy xem:

Người ta đã làm gì với những thứ bạn ăn vào?

Tại sao ăn thịt và sữa lại làm người ta bệnh và chết?

Những bằng chứng cho thấy ăn chay hiệu quả trong việc phòng chống bệnh tật

…..

Coi chừng, phim có thể làm thay đổi cuộc đời bạn :)

Forks Over Knives (2011) IMDB: 7.7

“Warning – This movie could save your life!”

Food Inc. (2008) IMDB: 7.9

“You’ll never look at dinner the same way again”

Cám ơn các bạn nào tốt đã dịch phụ đề và tải lên Youtube.

Post A Comment

Average Member Rating

(0 / 5)

0 5 0
Rate this recipe

0 people rated this recipe